x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ammatillinen vuorovaikutus, 15–30 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee vuorovaikutusta ja kielenkäyttöä teoretisoivia tutkimusperinteitä. Hän osaa havainnoida ja analysoida kasvokkaista vuorovaikutusta sekä toiminnan kielellistä rakentumista ja merkityksellistymistä. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan erilaisiin institutionaalisen/ammatillisen vuorovaikutuksen konteksteihin.

Sisältö

Teemakokonaisuus käsittelee tutkimusperustaisesti mm. sosiaalipsykologiassa, psykologiassa, logopediassa ja sosiaalityössä keskeisiä vuorovaikutustutkimuksen aihealueita ja tarjoaa metodologisia työvälineitä näiden aiheiden ymmärtämistä ja tutkimista varten. Teemakokonaisuuden kursseilla opitut sisällöt ovat sovellettavissa erilaisiin ammatillisen vuorovaikutuksen konteksteihin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta