x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Lapsuus, perhe ja elämänkulku, 15–40 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy monipuolisesti lapsuutta, perhettä ja elämänkulun eri vaiheita tarkastelevaan tutkimukseen ja sen nykykeskusteluihin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee lapsuus-, perhe- ja elämänkulkututkimuksen keskeisimmät tutkimusperinteet ja kysymyksenasettelut, tunnistaa tutkimuksen ydinkäsitteet ja hahmottaa tutkimusalan yhteiskunnallisen merkityksen osana toimintaympäristöjen muutosta ja uusia haasteita. Opiskelija ymmärtämään yksilön, perheen ja yhteiskunnan instituutioiden välisiä suhteita, osaa jäsentää lapsuuden ja perhe-elämän kulttuurisia, ajallisia ja paikallisia eroja sekä vuorovaikutuksellisia elementtejä sekä tunnistaa toimijuuden osana lapsuuden ja perhe-elämän käytäntöjä.

Sisältö

Opintokokonaisuudessa opiskelija perehtyy monipuolisesti lapsuutta, perhettä ja elämänkulun eri vaiheita tarkastelevaan
tutkimukseen ja sen nykykeskusteluihin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Lapsuus, perhe ja elämänkulku

Suoritettava 15–40 opintopistettä
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta