x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Työelämän tutkimus, 15–40 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee työhön ja työhyvinvointiin liittyvää sosiaalitieteellistä tutkimusta, käsitteitä ja teorioita.
Hän osaa vertailla ja arvioida kriittisesti työelämään liittyvää tutkimusta ja työelämän käytäntöjä. Opiskelija osaa muotoilla tutkimuskysymyksiä sekä käyttää ja soveltaa erilaisia teorioita ja tutkimusmenetelmiä sekä tulkita ja raportoida niiden tuloksia. Opiskelija tutustuu erilaisiin työelämän tutkimuksen aineistoihin, lähestymistapoihin, käsitteisiin ja teorioihin ja hankkii valmiuksia itsenäiseen tutkimustyöhön.

Sisältö

Teemaopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta, joista suoritetaan vähintään kaksi.
Kursseista osa on aineopintojen ja osa syventävien opintojen tasoisia kursseja. Osa kursseista sopii molemmille tutkintotasoille. Opiskelija voi valita opintojaksot vapaasti. Osa opintojaksoista voi olla samalla opiskelijan opintosuuntaan tai johonkin muuhun teemakokonaisuuteen tai erikoistumisopintoihin kuuluvia opintoja. Opintojaksot kuuluvat myös Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelmaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Työelämän tutkimus

Suoritettava 15–40 opintopistettä
YKT10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe, 5–15 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta