x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Filosofian syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Filosofian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija on syventänyt ymmärrystään joistakin filosofian osa-alueista. Hän osaa analysoida ja arvioida kriittisesti filosofisia näkemyksiä ja argumentteja, muodostaa omia argumentteja ja laatia filosofisen tutkimuksen.

Sisältö

Opiskelija perehtyy vähintään kahteen filosofian osa-alueeseen syvällisemmin ja laatii toiselta osa-alueelta pro gradu –tutkielman ohjaajan kanssa sovitusta aiheesta. Hän osallistuu seminaareihin ja harjoittelee filosofista argumentaatiota ja kirjoittamista opettajan ohjauksessa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Filosofian syventävät opinnot

FILS2 Seminaarit, 20 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta