x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Logopedian aineopinnot, 70 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa määritellä erilaisia lasten ja aikuisten puheen, kielen, äänen, vuorovaikutuksen ja nielemistoimintojen häiriöitä. Hän osaa yhdistää teoreettista tietoa käytännön harjoittelujaksoilla ja hallitsee asiastyön periaatteet. Opiskelijalla on perusvalmiudet tutkimuskysymysten asetteluun, aineiston keruuseen ja analysointiin. Lisäksi opiskelija osaa kirjoittaa alan käytäntöjen mukaisesti tieteellisen raportin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kokonaisuus Diagnostiikka ja kuntoutus 35 op (Opintojaksot LOGA1-LOGA5) tarjolla rajoitetusti myös muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille. Tarkemmat tiedot opetusohjelmasta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta