x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kestävän kehityksen opintokokonaisuus, avoin yliopisto-opetus, 20–65 ECTS

Osaamistavoitteet

Kestävän kehityksen monitieteiset opinnot toteuttavat Tampereen yliopiston strategiaa maailmaa ymmärtävien maailman muuttajien kouluttamisessa. Opinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden ymmärtää ja tunnistaa paikallisia ja globaaleja kysymyksiä, jotka liittyvät nykypäivän ja tulevaisuuden ihmisten ja luonnon hyvinvointiin. Opintoihin sisältyy opintojaksoja eri tieteenalayksiköistä ja opinnoissa käytetään kestävää kehitystä edistäviä opetus- ja oppimismenetelmiä.
Kestävän kehityksen opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ihmisen hyvinvoinnin, talouden ja ympäristönsuojelun yhteydet sekä tunnistaa niihin liittyviä paikallisia ja globaaleja kysymyksiä. Opiskelija tunnistaa kestävän kehityksen kysymysten taustalla olevat päätökset ja valinnat sekä osaa arvioida niitä kriittisesti. Hän ymmärtää erilaisten instituutioiden, järjestelmien ja organisaatioiden toimintaa sekä tuntee eri tieteenalojen kestävän kehityksen kysymyksiä. Opiskelija myös osaa toimia tavoitteellisesti kestävää kehitystä edistävien ratkaisujen löytämiseksi ja toteuttamiseksi.
Kestävän kehityksen opintojen tavoitteena on, että opiskelijassa syntyy kiinnostus kestävään elämäntapaan sekä valmius osallistua, vaikuttaa ja toimia yhdessä erilaisten ihmisten kanssa myös monikulttuurisissa yhteisöissä. Opiskelija ymmärtää myös miten Tampereen yliopisto toimii kestävän kehityksen edistämiseksi.
Opintojen lopulliset osaamistavoitteet muodostuvat kunkin opiskelijan tekemistä opintojaksovalinnoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoimina yliopisto-opintoina on tarjolla opintojaksot: YKYYKEKE0 Kestävän kehityksen johdantojakso, 5 op ja YKYYKEKE1 Kestävän kehityksen käytäntöjä, 5 op. Lisäksi osa valinnaisista opintojaksoista löytyy avoimen tarjonnasta.

Opintokokonaisuuden sisältö:

https://www10.uta.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=16083&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2017

Opintokokonaisuuden suorittaminen edellyttää johdantojakson suorittamista. Tampereen yliopistossa kokonaismerkintään vaaditaan vähintään 20 opintopistettä, Tampereen teknillisessä yliopistossa vähintään 25 opintopistettä ja Tampereen ammattikorkeakoulussa vähintään 15 opintopistettä. Vähimmäisopintopistemäärät sisältävät 5 opintopisteen johdantojakson.

Kestävän kehityksen opintokokonaisuuteen sisällytettäviä opintojaksoja ei voi käyttää mihinkään muuhun opintokokonaisuuteen (esim. tutkinto-ohjelman perus- tai aineopinnot). Jos kokonaisuuteen kuuluvalla opintojaksolla on vaatimuksena aiempia opintoja, noudatetaan jo olemassa olevaa ohjeistusta.

Muutokset mahdollisia. Uusi opinto-opas tulee voimaan lukuvuodelle 2019-2020. Otathan huomioon, että opinto-oppaan vaihtuminen vaikuttaa myös avoimen yliopiston opetustarjontaan.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Faculty of Social Sciences
avaa kaikki

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus, avoin yliopisto-opetus

Faculty of Social Sciences