Opinto-oppaat 2018–2019
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalitieteiden aineopint, sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät, avoin yliopisto-opetus, 5–10 op

Sisältö

Jakson tavoitteena on antaa perustiedot empiirisen sosiaalitieteellisen tutkimuksen lähestymistavoista sekä antaa opiskelijalle valmiudet toteuttaa itsenäisesti empiirinen tutkielma. Jakson aikana opiskelija perehtyy kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen lähestymistapoihin, metodologisiin kysymyksiin sekä menetelmällisiin keinoihin hankkia ja analysoida tutkimusaineistoja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät (erillisinä hakukohteina) jaksot SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät 5 op ja SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät 5 op suoritetaan verkkokursseina.

Sosiaalitieteiden menetelmäopintojen valintaperusteet, avoin yliopisto-opetus

Menetelmäopintoihin edeltävinä opintoina vaadittavat perusopinnot kokonaan suorittaneet ovat etusijalla osakokonaisuuden suorittaneisiin nähden. Osakokonaisuuden suorittaneiden keskinäinen järjestys määräytyy suoritettujen opintopisteiden määrän mukaan. Samanlaajuiset edeltävät opinnot suorittaneiden hakijoiden paremmuusjärjestys määräytyy kokonaisarvosanan mukaan. Opintoihin valitaan parhaimmat kokonaisarvosanat saaneet.

Hakuohjeet, opintomaksut: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Ajankohtainen opintotarjonta: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Jakson sivulla ovat linkit jaksosta järjestettävän, tällä hetkellä tiedossa olevan opetuksen tietoihin.

Muutokset mahdollisia. Uusi opinto-opas tulee voimaan lukuvuodelle 2019-2020. Otathan huomioon, että opinto-oppaan vaihtuminen vaikuttaa myös avoimen yliopiston opetustarjontaan.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Sosiaalitieteiden aineopint, sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät, avoin yliopisto-opetus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta