Opinto-oppaat 2018–2019
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus, 20 op

Osaamistavoitteet

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opinnot suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva nuorisotyön käsitteistöstä, toimintaympäristöistä, rakenteista ja työmuodoista sekä nuorisotyön teoriasta ja tutkimuksesta. Lisäksi opiskelijalla on kokonaiskuva nuorisotutkimuksen tutkimuskohteista, tutkimusmenetelmistä ja eettisistä kysymyksistä sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen suhteesta. Opiskelija tuntee nuorisotyön profession sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen asiantuntijuuden edellyttämät työelämävalmiudet ja työhön sijoittumisen mahdollisuudet.

Sisältö

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintoihin Sosiaalitieteiden alat II-kokonaisuudessa sisältyy neljä opintojaksoa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta