Hyvinvointipalvelut, 15–35 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee hyvinvointivaltion palvelu- ja toimeentuloturvajärjestelmiä, niiden muutoshaasteita ja järjestämistä julkisen vallan ja yritysten toimin Suomessa ja Euroopassa, joiden demografiset ja taloudelliset olosuhteet vaikuttavat kaikkien kansalaisten hyvinvoinnin edellytyksiin. Hän osaa arvioida kriittisesti erilaisten järjestelmien perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Hän tuntee aihetta koskevaa sosiaalitieteellistä tutkimusta ja osaa soveltaa erilaisia tutkimuksellisia lähtökohtia palvelu- ja toimeentuloturvajärjestelmien arviointiin ja kehittämiseen.

Sisältö

Teemaopinnot koostuvat seitsemästä opintojaksosta, jotka sopivat sekä aineopintoihin että syventäviin opintoihin. Opiskelija voi valita jaksot vapaasti. Opintojaksot kuuluvat myös Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelmaan. Hyvinvointipalvelujen muutos- ja murrosvaiheet, palvelujen järjestäjät, järjestämistavat, yksityinen ja julkinen sektori hyvinvointipalveluissa sekä arviointi- ja toimintatutkimus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta