x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKYT Yhteiskuntafilosofia, politiikan teoria ja feministinen teoria, 0–20 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin muutamia modernin yhteiskuntafilosofian, politiikan teorian sekä feminismin peruskysymyksiä sekä nykysuuntauksia. Hän tuntee ja osaa kuvata nykykeskustelun keskeisiä aiheita ja teorioita ja pystyy näiden avulla tarkastelemaan yhteiskunnallisia kysymyksiä filosofisesti, poliittisesti ja sukupuolentutkimuksen näkökulmasta

Sisältö

Koostuu yhteiskuntafilosofian, politiikan teorian ja feminismin teorian opintojaksoista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Yhteiskuntafilosofia, politiikan teoria ja feministinen teoria

Suoritettava 0–20 opintopistettä
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta