HOIMUUT Hoitotiede valinnaisina opintoina, 25–75 op

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet kuvattu opintojaksojen yhteydessä.

Sisältö

Hoitotiedettä voi opiskella valinnaisina opintoina sellainen muun tieteenalan opiskelija, jolla on terveydenhuoltoalan opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto. Hoitotieteen perusopinnot, 25 op, voi suorittaa kirjatentillä, jossa tentitään edellisen vuoden hoitotieteen valintakoekirjallisuus.

avaa kaikki
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta