x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Terveystieteiden yhteiset aineopinnot, 22 op

Osaamistavoitteet

Terveystieteiden yhteiset aineopinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee terveyden edistämisen perusteet
- omaa valmiudet tutkimusmenetelmien käyttämiseen
- osaa hakea ja hyödyntää tutkimustietoa
- hallitsee tieteellisen kirjallisen ja suullisen esitystavan

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta