x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Terveystieto valinnaisina opintoina, 60 op

Osaamistavoitteet

Terveystiedon aineenhallinnan opintokokonaisuuden (60 op) suoritettuaan opiskelija
- hallitsee terveystiedon monitieteisen tietoperustan ja keskeiset sisällöt ja osaa analysoida niihin liittyviä käsitteitä, tavoitteita ja yhteyksiä huomioiden nuorten ikä- ja kehitysvaiheen sekä sosiaaliset ja kulttuuriset toimintaympäristöt
- on perehtynyt terveysosaamisen ja opettamisen lähtökohtiin, teoreettisiin viitekehyksiin ja käytäntöihin
- ymmärtää terveystieto -oppiaineen erityispiirteet ja kykenee soveltamaan oppimaansa tutkimusperustaisesti ja oppilaslähtöisesti
- tiedostaa oman osaamisensa säännöllisen arvioinnin ja päivittämisen merkityksen osana ja eettisesti vastuullista ammatillista kehittymistään

Sisältö

Terveystiedon aineenhallinnan opintokokonaisuus (60 op) antaa maisterin tutkinnon suorittaneille terveystiedon aineenhallinnan kelpoisuuden. Terveystiedon opintokokonaisuus muodostuu kansanterveystieteen perusopinnoista (25 op), terveystieteiden aineopinnoista (10 op) sekä terveystiedon syventävistä opinnoista (25 op). Terveystieteiden yksikön omat opiskelijat (muut kuin hoitotyön opettamisen opiskelijat, joilla on terveydenhoitajan tutkinto) ja valinnaisina opintoina terveystiedon opintokokonaisuutta suorittavat opiskelijat, jotka tavoittelevat opettajan pätevyyttä suorittavat lisäksi opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Opettajan pedagogisista opinnoista vastaa kasvatustieteiden yksikkö (EDU). Pedagogisiin opintoihin on erillinen haku ja terveystieteiden yksikön opiskelijoille on varattu 3 paikkaa vuosittaisessa haussa.

Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä suoritettu terveystieteiden maisterin tutkinto antaa yhdessä terveystiedon aineenhallinnan opintokokonaisuuden (60 op) ja opettajan pedagogisten opintojen (60 op) kanssa aineenopettajankelpoisuuden perus-, ammatilliseen - ja lukio-opetukseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Terveystiedon opintokokonaisuuden (60 op) suorittaminen aloitetaan kansanterveystieteen perusopinnoilla (25 op). Perusopinnot tarjotaan terveystieteen tutkinto-ohjelmassa vuosittain.

avaa kaikki
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta