TERMUUT Kansanterveystiede valinnaisina opintoina, 5–75 op

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet kuvattu opintojaksojen yhteydessä.

Sisältö

Tampereen yliopiston yksiköiden opiskelijat voivat vapaasti valita kansanterveystieteen perus- ja aineopintoja valinnaisten opintojen suorittamiseen. Lisäksi opiskelijat voivat valita kursseja kansanterveystieteen maisteriopintojen tarjonnasta, mikäli osallistujamäärän rajoittamisesta ei ole ilmoitettu ja mikäli ovat suorittaneet mahdolliset vaaditut edeltävät opinnot. Opintojaksoille on aina pakollinen ilmoittautuminen.

avaa kaikki
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta