DPHSS Tohtorinkoulutusseminaarit, 3 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta