x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Terveystiedon opintokokonaisuus hoitotieteen opiskelijoille, 60 op

Osaamistavoitteet

Terveystiedon aineenhallinnan opintokokonaisuuden (60 op) suoritettuaan opiskelija
- hallitsee terveystiedon monitieteisen tietoperustan ja keskeiset sisällöt ja osaa analysoida niihin liittyviä käsitteitä, tavoitteita ja yhteyksiä monitasoisesti nuorten ikä- ja kehitysvaiheen ja erilaiset sosiaaliset ja kulttuuriset toimintaympäristöt huomioiden
- on perehtynyt terveysosaamisen ja opettamisen lähtökohtiin, teoreettisiin viitekehyksiin ja käytäntöihin
- ymmärtää terveystieto -oppiaineen erityispiirteet ja kykenee soveltamaan oppimaansa tutkimusperustaisesti ja oppilaslähtöisesti
- tiedostaa oman osaamisensa säännöllisen arvioinnin ja päivittämisen merkityksen osana ja eettisesti vastuullista ammatillista kehittymistään

Sisältö

Terveystiedon aineenhallinnan opintokokonaisuus (60 op) antaa yhdessä hoitotyön opettajan pedagogisten opintojen (60 op) kanssa terveystiedon aineenhallinnan kelpoisuuden. Opintokokonaisuus muodostuu hoitotieteeseen suuntautuvien perusopinnoista (25 op), terveystieteiden aineopinnoista (10 op) sekä terveystiedon syventävistä opinnoista (25 op).

Opintokokonaisuus on tarkoitettu hoitotieteen maisteriopinnoissa hoitotyön opettamisen opintosuunnan opiskelijoille, joilla on terveydenhoitajan tutkinto. Heille terveystiedon opintokokonaisuus muodostuu seuraavasti:
Hoitotieteeseen suuntautuvien perusopinnot 25 op korvautuu aikaisemmalla terveydenhuoltoalan tutkinnolla.
Terveyden edistämisen yhteiset luennot 2 op, sisältyy terveystieteiden aineopintoihin.
Terveyden edistäminen hoitotieteen opiskelijoille 3 op, sisältyy terveystieteiden aineopintoihin.
Terveydenhuollon ja terveyden edistämisen etiikka 5 op, korvautuu terveydenhoitajan tutkinnolla.

Suoritettavat kurssit:
TERTIETO1 Terveystiedon perusteet 5 op
TERTIETO2 Terve ja turvallinen kouluyhteisö 5 op
TERTIETO3 Terveystiedon didaktiikan perusteet 5 op
TERTIETO4 Terveystiedon sisällöt 5 op
TERTIETO5 Terveystiedon asiantuntijuus 5 op

TERTIETO2 ja TERTIETO4 on mahdollista korvata hoitotieteen maisteriopintojen syventävällä projektityöllä, joka suuntautuu terveystiedon opettamiseen. Mahdollisesta korvaavuudesta on neuvoteltava ennen projektityön aloittamista terveystiedon opintokokonaisuuden vastuuopettajan kanssa.

Ne hoitotieteen opettajan opintosuunnassa opiskelevat, joilla ei ole terveydenhoitajan tutkintoa, voivat suorittaa terveystiedon opintokokonaisuuden kansanterveystieteen vaatimusten mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta