Valinnaiset opinnot, 10 op

Sisältö

Maisteriopintojen valinnaiset opinnot voivat koostua oman yksikön, muiden yksiköiden tai muiden koti- tai ulkomaisten yliopistojen tarjonnasta. Valinnaisilla opinnoilla opiskelija laajentaa ja/tai syventää osaamistaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Valinnaiset opinnot

Valinnaisia opintoja opintosuunnitelman mukaisesti, esim. TERHOIV1
TERHOIV1 Perhe ja terveys, 5 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta