x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valinnaiset opinnot hoitotieteeseen suuntautuville, 70 op

Sisältö

Mikäli opiskelija suuntautuu hoitotieteen maisteriopinnoissa hoitotyön johtamisen opintosuuntaan, tulee hänen suorittaa 25 op laajuiset hallintotieteiden kandidaattiohjelman perusopinnot. Opintoihin voidaan lukea hyväksi hallintotieteiden opintojen sijasta terveyshallintotieteen opintoja kuitenkin niin, että samaa valinnaista ainetta tulee opiskella sekä terveystieteiden kandidaatin että terveystieteiden maisterin tutkinnoissa. Terveyshallintotiedettä ei voi opiskella Tampereen yliopistossa.

Mikäli opiskelija suuntautuu hoitotieteen maisteriopinnoissa hoitotyön opettamisen opintosuuntaan, tulee hänen suorittaa 25 op laajuiset kasvatustieteiden kandidaattiohjelman perusopinnot. Aikuiskasvatustieteen opinnot soveltuvat myös tutkintoon.

Aikaisemman terveydenhuoltoalan tutkinnon perusteella valinnaisista opinnoista hoitotieteeseen suuntautuville luetaan hyväksi 35 op, joten suoritettavaksi jää 35 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Valinnaiset opinnot hoitotieteeseen suuntautuville

Suoritettava yksi allaolevista
Hallintotieteiden perusopinnot 25 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta