x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville, 28 op

Osaamistavoitteet

Kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville tarkoitetut aineopinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee epidemiologian ja terveystaloustieteen keskeiset käsitteet, lähestymistavat ja tutkimusmenetelmät.
- osaa kuvata väestön terveyttä ja sairautta ja niihin vaikuttavia yksilöllisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä sekä arvioida ja tulkita niitä koskevaa tietoa kriittisesti
- tuntee terveyden edistämisen keskeiset mallit, käsitteet ja teoriat
- osaa asiantuntijaryhmän jäsenenä suunnitella sosiaali- ja terveyspalveluita ja terveyden edistämisen toimia ja kykenee arvioimaan niiden terveysvaikutuksia sekä hallinnon, ammattilaisten että kansalaisten näkökulmista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERKANA4 Terveys ja talous, 5 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta