x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hoitotieteen syventävät opinnot, 70 op

Osaamistavoitteet

Hoitotieteen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa soveltaa perhehoitotieteellistä tietoa
- hallitsee hoitotieteellisiä menetelmiä siten, että tutkimusryhmän jäsenenä pystyy tuottamaan uutta hoitotieteellistä tietoa
- kykenee kehittämään näyttöön perustuen hoitotyötä, opetusta ja johtamista terveydenhuollossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta