HOJ Johtaminen terveydenhuollossa, 30 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää hoitotyön johtamisen merkityksen terveydenhuollon kokonaistoiminnan kannalta. Opiskelijalla on tutkiva ja kehittävä työote hoitotyön johtamiseen terveydenhuollossa. Opiskelija hyödyntää näyttöön perustuvia toimintatapoja hoitotyössä ja johtamisessa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Johtaminen terveydenhuollossa

Suoritettava 30 opintopistettä
TERKANA4 Terveys ja talous, 5 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta