HOO Oppiminen ja opetus terveydenhuollossa, 30 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on perusvalmiudet hoitotyön opettajana toimimiseen hoitotyön erilaisissa oppimisympäristöissä. Opiskelijalla on tutkiva ja kehittävä työote hoitotyön koulutukseen. Opiskelija hyödyntää näyttöön perustuvia toimintatapoja opettamisessa ja tuntee terveysalan koulutusta säätelevän keskeisimmän lainsäädännön.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Oppiminen ja opetus terveydenhuollossa

TERHOO3 Opetusharjoittelu, 15 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta