Yleiset valmiudet, 10 op

Sisältö

Tutkinto-ohjelman yleisten opiskeluvalmiuksien tarkoituksena on tukea ja edistää opintojen käynnistymistä ja sujuvuutta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Yleiset valmiudet

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta