x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Terveystieteiden yhteiset opinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Terveystieteiden yhteiset opinnot suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää oman työn merkityksen opinnoissa etenemisessä
- hahmottaa oman tutkinto-ohjelmansa ja osaa suunnitella itsenäisesti ja vastuullisesti opintojaan
- osaa hyödyntää opetusta ja yliopiston ja oman yksikön monipuolisia ohjauspalveluita
- tuntee yliopiston tietoteknisen ympäristön, osaa hyödyntää yliopiston tietoteknisiä palveluita ja kehittää osaamistaan omatoimisesti (Yleiset valmiudet)

- osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti oman alansa akateemisissa ja työelämän viestintätilanteissa suullisesti sekä kirjallisesti
- osaa kehittää kieli- ja viestintätaitojaan itsenäisesti. (Kieli- ja viestintäopinnot)

- tuntee tieteellisen tutkimuksen tekemisen lähtökohtia
- hallitsee yliopisto-opiskelun edellyttämät tiedonhankinnan perusteet ja osaa hyödyntää monipuolisesti ja kriittisesti erilaisia tietoaineistoja
- hallitsee tieteellisen viittauskäytännön ja ymmärtää tekstien hyödyntämiseen liittyvän tieteen etiikan (Tieteen tekemisen valmiudet)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Terveystieteiden yhteiset opinnot

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
Valinnaiset opintojaksot 2–4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Valitaan yksi alla listatuista eri kielten opintojaksoista.
Ruotsin kielen valinnaiset opintojaksot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
KKRUVAL1 Nordiska synvinklar, 2 op
KKRUKTMO Juridisk svenska, 2 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta