x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kuvajournalismin opintokokonaisuus valinnaisina opintoina, 25 ECTS

Osaamistavoitteet

Kuvajournalismin opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee itsenäisen työskentelyn ja yhteistyön perustaidot kuvajournalistisissa tehtävissä sanoma- ja aikakauslehdessä ja monimediaympäristössä. Hän on perehtynyt journalistisen kuvan uusiin muotoihin ja julkaisualustoihin, niiden vaatimaan ajatteluun, ammattikäytänteisiin sekä käytännön taitoihin ja hän hallitsee lehtitaiton ja infografiikan perusteet ja keskeisimmät ohjelmistot.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Kuvajournalismin valinnaisiin aineopintoihin on vuosittain haku helmikuussa. Hakijoilta edellytetään journalistiikan ja viestinnän perusopintojen suorittamista ja valintakriteereinä käytetään opiskelijoiden hakemuksen ja portfolion avulla esitettyä kiinnostusta ja taipumusta kuvajournalistiseen ilmaisuun. Lisätietoja: anssi.a.mannisto@uta.fi

avaa kaikki

Kuvajournalismin opintokokonaisuus valinnaisina opintoina

Kuvajournalismin valinnaisiin opintoihin on erillinen haku kevätlukukausittain. Edeltävinä opintoina vaaditaan journalistiikan ja viestinnän perusopintojen suorittamista.
JOVKA2 Uutiskuvaus, 5 op
JOVKA3 Henkilökuvaus, 5 op
JOVKA5 Kuvan uudet muodot, 5 op
Faculty of Communication Sciences