x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPCMTJT4 Omaan tieteenalaan ja tutkimusaiheeseen liittyvät opinnot, 30 op

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee syvällisesti oman oppiaineensa ja tutkimusaiheensa sisällöt, sekä tuntee kattavasti tutkimusaiheensa kannalta relevanttien tieteenalueiden sisällöt. Opintoihin tulee sisällyttää tutkimusetiikan opintoja vähintään 2 op. Muut opinnot koostuvat erikseen ohjaajan kanssa sovittavista opinnoista, jotka tukevat monitieteisesti oman tutkimuksen tematiikkaa.

Sisältö

Esimerkiksi oman tutkimusalan seminaarit, lukupiirit, esseet, artikkelit, kirjallisuuskatsaukset, muiden oppiaineiden opintoja.

avaa kaikki

Omaan tieteenalaan ja tutkimusaiheeseen liittyvät opinnot

TAYJ12 Tutkimusetiikka, 1–10 op
Viestintätieteiden tiedekunta