x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli- ja viestintäopinnot, 15–22 op

Osaamistavoitteet

Tutkintoon kuuluvat akateemiset kieli- ja viestintäopinnot tukevat
* oman alan opiskelua, alan kehityksen seuraamista ja aineistojen hyödyntämistä
* kieli- ja viestintätaitojen kehittämistä
* asiantuntijuuden kehittämistä
* tieteellisten käytäntöjen oppimista
* kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä toimimista
* yksilön monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta

Sisältö

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat kieli- ja viestintäopinnot:
- vieraan kielen opintojakso 4 op (taitotasolla B1-B2)
- ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op
- tieteellinen kirjoittaminen 3 op*)
- asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus 2 op
- valinnainen opintojakso 2 op

Valinnaiseksi opintojaksoksi opiskelija voi valita suomen, ruotsin tai vieraan kielen opintojakson taitotasolta B1-C2. Valinnaiset opintojaksot on kuvattu opetussuunnitelmassa myös kyseisten kielten kohdalla. Valinnaisten opintojaksojen tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

*) Journalistiikkaan suuntautuvat opiskelijat suorittavat tieteellisen kirjoittamisen sijaan opintojakson JOVA18 Journalistinen kieli (10 op). Kuvajournalismin opiskelijat suorittavat tieteellisen kirjoittamisen sijaan opintojakson JOVA18A Journalistinen kieli kuvajournalisteille (3 op).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Kieli- ja viestintäopinnot

Journalistiikan opiskelijat suorittavat KKSUYTK Tieteellisen kirjoittamisen sijaan opintojakson JOVA18 Journalistinen kieli. Kuvajournalismin opiskelijat suorittavat tieteellisen kirjoittamisen (KKSUYTK) sijaan opintojakson JOVA18A Journalistinen kieli kuvajournalisteille.
JOVA18 Journalistinen kieli, 10 op
Viestintätieteiden tiedekunta, YTK, viestintä- ja kieliopinnot 15 op
Suoritetaan vähintään 15 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja
Valinnaiset opintojaksot 2–4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Valitaan yksi alla listatuista eri kielten opintojaksoista.
Ruotsin kielen valinnaiset opintojaksot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
KKRUVAL1 Nordiska synvinklar, 2 op
KKRUKTMO Juridisk svenska, 2 op
Viestintätieteiden tiedekunta