x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVJ Journalistiikan opintokokonaisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan aineopintojen journalistiikan opintokokonaisuuden opiskelija on perehtynyt journalistisen työprosessin eri vaiheisiin ja oppinut toimimaan osana työyhteisöä mutta myös työskentelemään itsenäisesti. Opiskelija ymmärtää sekä julkaisukanavien erityispiirteet että monimediaalisen journalistisen työn vaatimukset. Opiskelijalla on journalistisen työn perusvalmiudet, joita hän voi soveltaa työskentelyyn toimituksissa ja vapaana ammatinharjoittajana.

Edellytykset

Edeltävät suoritukset: Journalismin perusteet ja Visuaalisen journalismin perusteet

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Journalistiikan opintokokonaisuus

JOVA21 Uutisjournalismi, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta