Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin, 15 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin

Viestintätieteiden tiedekunta