x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Syventävät opinnot, 120 op

Osaamistavoitteet

Näyttelijä tutkijana

Maisterin tutkinnon lähtökohtana on kandidaatin opintojen aikana syntynyt uteliaisuus erilaisia taiteellisesti, ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti kiinnostavia ilmiöitä ja aihepiirejä kohtaan sekä kyky tutkia ja reflektoida niitä näyttelijäntaiteen eri näkökulmista: tarinankertojana, runoilijana, insinöörinä ja yhteiskunnallisena osallistujana. Päämääränä on oman taiteellisen erityisyyden tunnistaminen ja vahvistaminen sekä ammatillisen osaamisen syventäminen. Tutkintoon sisältyy kansainvälistymis- ja liikkuvuusopintoja, ja osa siitä on mahdollista suorittaa ulkomaisessa yliopistossa. Teatteritaiteen maisterin tutkinto antaa teatterialan taiteellisen jatko-opintokelpoisuuden.

Maisterin opinnot perustuvat opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Ne muodostuvat teatterityön tutkinto-ohjelman tarjoamista syventävistä erityiskursseista, opintojaksoista, jotka opiskelija valitsee Tampereen yliopiston ja muiden yliopistojen opetustarjonnasta, sekä syventävistä taiteellisista projekteista ja ammattiharjoittelusta. Näistä kaksi viimeistä on mahdollista toteuttaa myös kansainvälisessä ympäristössä. Opiskelija tekee taiteellisen tutkimusmatkansa pohjalta opinnäytteen, joka sisältää taiteellisen ja reflektiivisen osan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Syventävät opinnot

TEATS1 Syventävät erityiskurssit, 20–40 op
TEATS3 Ammattiharjoittelu, 20–30 op
TEATS4 Opinnäyte, 40 op
Viestintätieteiden tiedekunta