CMTYHT Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, vapaaehtoiset opinnot, 2–18 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija voi sisällyttää kandidaatin tai maisterin tutkintoon vapaaehtoisia opintoja.

avaa kaikki

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, vapaaehtoiset opinnot

Opiskelija voi halutessaan suorittaa yksikön vapaaehtoisia opintoja. Ne hyväksiluetaan tutkintoon valinnaisina opintoina.
CMTYY3 Vapaaehtoistyö, 2–5 op
Viestintätieteiden tiedekunta