x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot, 26–34 op

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot koostuvat yleisistä opiskeluvalmiuksista ja kieli- ja viestintäopinnoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot

Kieli- ja viestintäopinnot 15–22 op
Journalistiikan opiskelijat suorittavat KKSUYTK Tieteellisen kirjoittamisen sijaan opintojakson JOVA18 Journalistinen kieli. Kuvajournalismin opiskelijat suorittavat tieteellisen kirjoittamisen (KKSUYTK) sijaan opintojakson JOVA18A Journalistinen kieli kuvajournalisteille.
JOVA18 Journalistinen kieli, 10 op
Viestintätieteiden tiedekunta, YTK, viestintä- ja kieliopinnot 15 op
Suoritetaan vähintään 15 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja
Valinnaiset opintojaksot 2–4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Valitaan yksi alla listatuista eri kielten opintojaksoista.
Ruotsin kielen valinnaiset opintojaksot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
KKRUVAL1 Nordiska synvinklar, 2 op
KKRUKTMO Juridisk svenska, 2 op
Viestintätieteiden tiedekunta