x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVYT Yleiset opiskeluvalmiudet, 11–12 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää, mitä opiskeleminen yliopistossa edellyttää ja osaa suunnitella opintojaan itsenäisesti
- hallitsee yliopisto-opintojen edellyttämät tiedonhankinnan perusteet
- osaa hyödyntää yliopiston tietoteknisiä palveluja
- osaa hyödyntää yhteiskuntaa koskevaa määrällistä tietoa

Sisältö

Yleiset opiskeluvalmiudet koostuvat seuraavista opintojaksoista:
- JOVY1 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op
- JOVY2 Tiedonhankinnan perusteet 1 op
- TIEY4 Tietotekniikkataidot 3 op
- YKYY2 Yhteiskunnan mittaaminen 5 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Viestintätieteiden tiedekunta