x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, kansainvälistymiskokonaisuus, 20 op

Osaamistavoitteet

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö kannustaa opiskelijoitansa keräämään kansainvälisyysosaamista, joka voi karttua esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomailla, kieliopinnoilla, vieraskielisillä opintosuorituksilla tai kansainvälisten opiskelijoiden tuutoroinnilla.

Sisältö

Tutkinto-ohjelman opintoihin on mahdollista sisällyttää kansainvälistymiskokonaisuus, joka on laajuudeltaan vähintään 20 op. Kansainvälistymiskokonaisuuteen kootaan sellaisia tutkintoon muutenkin sisältyviä opintosuorituksia, jotka täyttävät kansainvälistymisen osaamistavoitteita. Kokonaisuuden suorittaminen suunnitellaan osana HOPS-prosessia ja se voi sisältyä kandidaattiohjelmaan ja/tai maisteriopintoihin.

Kansainvälistymiskokonaisuus on mahdollista muodostaa seuraavista opintosuorituksista:

- Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus (opiskelijavaihto, harjoittelu ulkomailla tai erilliset tutkintoon sisällytettävät opinnot ulkomailla nykyisissä tai aiemmissa korkeakouluopinnoissa, mukaan lukien ulkomailla suoritetut intensiivikurssit)
- Vieraan kielen opinnot (enintään 10 opintopistettä).
- Edellä mainittuja osaamistavoitteita riittävästi täyttävät suomenkieliset opinnot (enintään 10 opintopistettä)
- Vieraskieliset opintosuoritukset ja vieraskieliseen opetukseen osallistuminen (mukaan lukien vieraiden kielten tutkinto-ohjelmat; enintään 10 opintopistettä)
- Kansainvälisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden tuutorointi, muu osaamistavoitteita täyttävä toiminta ylioppilaskunnan kv-sektorilla sekä kansainvälistymiskokonaisuuden osaamistavoitteita edistävät luottamustehtävät (enintään 5 opintopistettä).

Lisätietoja kansainvälistymiskokonaisuudesta löytyy yliopiston sivuilta: http://www.uta.fi/opiskelu/opiskelu_ulkomailla/kansainvalistymiskokonaisuus/index.html

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

avaa kaikki
Viestintätieteiden tiedekunta