Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin (avoin yliopisto), 25 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa erilaisia näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin (avoin yliopisto)

Viestintätieteiden tiedekunta