x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Avoin yliopisto-opetus

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteista kerrotaan tarkemmin jokaisen opintokokonaisuuden ja opintojakson yhteydessä.

Sisältö

Tähän osioon on koottu tietoa Viestinnän, median ja teatterin yksikön suunnitellusta avoimesta yliopisto-opetuksesta lukuvuosien 2015-2018 aikana. Opetustarjonta vahvistetaan lukuvuosittain opetusohjelman yhteydessä.

Jokaisen opintojakson tiedoissa on kuvattu opintojakson suoritusmuodot (kirjatentti, essee, osallistuminen opetukseen ym.) Jakson sivulla alalaidassa ovat myös linkit jaksosta järjestettävän, tällä hetkellä tiedossa olevan opetuksen tietoihin.

Viestinnän, median ja teatterin yksikön opetuksen ajat ja paikat: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/opetusohjelma.htm?lvv=2015&ops=148&ots=AYO&kieli=fi

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Avoin yliopisto-opetus

Avoimen opiskelija voi hakeutua koko opintokokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoille
Journalistiikan ja viestinnän perusopinnot (avoin yliopisto) 25 op
Opintoja voi suorittaa joko lähiopetuksena tai verkko-opintoina.
Puheviestinnän opintokokonaisuus (avoin yliopisto) 25 op
Ennen opintojen aloittamista opiskelijan on suoritettava perusopintojen opintojakso JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet.
Viestintätieteiden tiedekunta