Monimediajournalismi, 10 op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee perusteet toimitustyöskentelystä monimediaalisessa toimituksessa, osaa versioida juttujaan eri jakelukanaviin ja ottaa huomioon niille ominaisen kerronnan erityispiirteet.

Sisältö

Osakokonaisuuteen sisältyvät kurssit JOVA14 Lehti- ja verkkojournalismi,JOVA15 Radiojournalismi ja JOVA16 Televisiojournalismi, jotka tekevät teemaallista yhteistyötä.

Edellytykset

Vain journalistiikan opiskelijoille.
Edeltävät suoritukset: Journalismin perusteet, Visuaalisen journalismin perusteet ja Uutisjournalismi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Monimediajournalismi

JOVA15 Radiojournalismi, 3 op
Viestintätieteiden tiedekunta