JOVNKVO Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin valinnaisina opintoina, 25 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa erilaisia näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin.

avaa kaikki

Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin valinnaisina opintoina

Viestintätieteiden tiedekunta