Kielen rakenteet, merkitys ja käyttö, 0–20 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Kielen rakenteet, merkitys ja käyttö

Suoritettava 0–4 allaolevaa
Suoritetaan yhteensä 20 op yhdestä tai useammasta erikoistumisvaihtoehdosta.
SUOR4 Nimistöntutkimus, 5 op
SUOR5 Sanastontutkimus, 5 op
SUOR6 Diskurssintutkimus, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta