Kielen variaatio ja muutos, 0–20 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Kielen variaatio ja muutos

Suoritettava 0–4 allaolevaa
Suoritetaan yhteensä 20 op yhdestä tai useammasta erikoistumisvaihtoehdosta
SUOK5 Sukukieli, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta