Työelämäopinnot, 0–5 op

Sisältö

Suoritettava siinä tapauksessa, että ei suorita harjoittelua S3-kohdassa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Työelämäopinnot

Suoritettava 0–1 allaolevaa
Jaksoa ei tarvitse suorittaa, jos kohdassa S3 on suorittanut 25 op sisältäen harjoittelun (SUOV5 tai SUOT5)
SUOS8 Työelämäopinnot, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta