Vaihtoehtoiset opinnot, 10– op
Viestintätieteiden tiedekunta