x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Talouselämän ja tekniikan käännösviestintä, 35– op

Osaamistavoitteet

Talouselämän tai tekniikan käännösviestinnän opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee talouselämän tai tekniikan kielen erityispiirteet sekä valitsemansa erikoisalan tekstilajit. Hän osaa toimia erikoisalansa asiantuntijana monikielisissä ja -kulttuurisissa viestintätilanteissa ja ympäristöissä. Lisäksi opiskelija hallitsee valitsemaansa erikoisalaan liittyvän tiedonhaun ja sanastotyön. Opiskelijalla on myös hyvät tiedot valitsemansa erikoisalan tutkimuksesta.

Sisältö

Talouselämän käännösviestintään erikoistuva opiskelija suorittaa pakollisia opintojaksoja 25 opintopisteen verran ja vaihtoehtoisia opintoja vähintään 10 opintopistettä.

Pakollisia opintojaksoja ovat
MVKS17S Talouselämän käännösviestinnän seminaari saksa-suomi (5 op)
MVKS18S Talouselämän käännösviestinnän seminaari suomi-saksa (5 op)
MVKS23 Lokalisoinnin peruskurssi (5 op)
MVKS11 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen (5 op)
MVKS26 Sanastotyö (5 op)

Vaihtoehtoisista opinnoista opiskelijan tulee suorittaa vähintään kaksi 5 op:n laajuista opintojaksoa, joista toisen täytyy olla jokin talouselämän ja tekniikan käännösviestinnän vaihtoehtoinen opintojakso, mutta toinen voi olla myös jokin näistä erikoisaloista riippumaton vapaaehtoinen opintojakso.

Tekniikan käännösviestintään erikoistuva opiskelija suorittaa pakollisia opintojaksoja 25 opintopisteen verran ja vaihtoehtoisia opintoja vähintään 10 opintopistettä.

Pakollisia opintojaksoja ovat
MVKS13S Tekniikan käännösviestinnän seminaari saksa-suomi (5 op)
MVKS14S Tekniikan käännösviestinnän seminaari suomi-saksa (5 op)
MVKS23 Lokalisoinnin peruskurssi (5 op)
MVKS11 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen (5 op)
MVKS26 Sanastotyö (5 op)

Mikäli opiskelija ei ole suorittanut opintojaksoa MVKS10 Johdatus erikoisalojen käännösviestintään osana monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteita, hänen on suoritettava se syventäviin opintoihin osana tämän erikoisalan opintoja.

Vaihtoehtoisista opinnoista opiskelijan tulee suorittaa vähintään kaksi 5 op:n laajuista opintojaksoa, joista toisen täytyy olla jokin talouselämän ja tekniikan käännösviestinnän vaihtoehtoinen opintojakso, mutta toinen voi olla myös jokin näistä erikoisalasta riippumaton vapaaehtoinen opintojakso.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Viestintätieteiden tiedekunta