x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Oikeustulkkaus, 35– op

Osaamistavoitteet

Oikeustulkkauksen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee tulkkausviestinnän oikeustulkkauksen alaan kuuluvissa eri tilanteissa kuten myös tulkkausprosessin yksittäiset vaiheet. Hän tuntee ja ymmärtää alan ammatilliset ja eettiset periaatteet ja työtään koskevan lainsäädännön. Hän osaa arvioida tulkkausmenetelmien ja tulkkausteknisten keinojen tarkoituksenmukaisuutta kunkin tulkkaustehtävän ja tulkkaustilanteen kannalta ja osaa soveltaa niitä käytännössä.

Opiskelija ymmärtää oikeustulkkauksen olennaisen toimintaympäristön: hän tuntee suomalaisen yhteiskunnan instituutioiden toiminnan ja oikeusjärjestelmän periaatteet sekä tuomioistuinten ja poliisitoimen yleisimmät prosessit. Hän osaa myös verrata niitä tarvittavissa määrin B-työkielialueensa vastaaviin ja hallitsee niihin liittyvän erikoisalan kielen, keskeiset termit ja kiteytyneet ilmaisut molemmilla työkielillään.

Opiskelija osaa perehtyä tulkkaustehtävien tapauskohtaiseen aihepiiriin, tulkkaustilanteessa käytettäviin asiakirjoihin ja erikoissanastoon. Hän ymmärtää monimutkaisiakin viranomaistekstejä ja osaa hyödyntää niitä työssään oikeustulkkina.

Hän on sisäistänyt oikeustulkin työn eettiset periaatteet ja hallitsee oikeustulkin ammatillisen roolin. Hän ymmärtää myös oikeustulkin työhön liittyvät salassapito- ja esteellisyyssäännökset.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Viestintätieteiden tiedekunta