Vaihtoehtoiset opinnot, 5 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Vaihtoehtoiset opinnot

Suoritettava yksi allaolevista
Opiskelija suorittaa yhden opintojakson, joka vastaa hänen maisteriopintoihinsa suunnittelemaansa erikoisalaa.
Viestintätieteiden tiedekunta