Pakolliset opinnot, 25 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Pakolliset opinnot

Vaihtoehtoiset opinnot 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Opiskelija suorittaa yhden opintojakson, joka vastaa hänen maisteriopintoihinsa suunnittelemaansa erikoisalaa.
Viestintätieteiden tiedekunta