Opinto-oppaat 2018–2019
Ruotsi opetettavana aineena (väh. 60 op)

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Ruotsi opetettavana aineena (väh. 60 op)

Suoritettava perusopinnot 30 op sekä aineopinnot 30 op
Pohjoismaisten kielten aineopinnot valinnaisina opintoina 30–35 op
A7 suoritetaan vain, mikäli opiskelija jatkaa syventäviin opintoihin.
Viestintätieteiden tiedekunta