x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kääntämisen ja tulkkauksen aineopinnot valinnaisina opintoina, 30–40 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

-osaa käyttää kieliopillisesti hyvää venäjän kieltä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
-tuntee venäläisen yhteiskunnan instituutiot ja osaa toimia venäläisessä ympäristössä
-osaa etsiä tietoa ja käyttää lähteitä kriittisesti
-tuntee tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa toimia ryhmässä
-tuntee ammattimaisen monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusperiaatteet
-osaa kääntää yleiskielisiä tekstejä venäjästä suomeksi ja yksinkertaisia yleiskielisiä tekstejä suomesta venäjäksi
-pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja venäjästä suomeksi ja suomesta venäjäksi arkipäiväisissä tilanteissa
-tuntee terminologian perusperiaatteita ja osaa käyttää niitä käännöstyön tukena
-osaa tuottaa kieliopillisesti virheetöntä ja viestinnällisesti soveltuvaa suomen kieltä ja huoltaa suomenkielistä tekstiä

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Venäjän kääntämisen ja tulkkauksen aineopinnot valinnaisina opintoina

VENA2 Kieliharjoittelu, 5 op
VENA11 Dialogitulkkaus, 5 op
Vapaaehtoiset opinnot 0–10 op
Suoritettava 0–10 opintopistettä
Viestintätieteiden tiedekunta