Avoin yliopisto-opetus

Sisältö

Tähän osioon on koottu tietoa viestintätieteiden tiedekunnan suunnitellusta avoimesta yliopisto-opetuksesta lukuvuosien 2015-2018 aikana.

Opetustarjonta vahvistetaan lukuvuosittain opetusohjelman yhteydessä.

avaa kaikki

Avoin yliopisto-opetus

Kirjasto- ja tietopalvelujen opintokokonaisuus 35 op
Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot voivat vaihdella lukuvuosittain, tarkemmat tiedot avoimen yliopisto-opintojen opetusohjelmassa
Journalistiikan ja viestinnän perusopinnot (avoin yliopisto) 25 op
Opintoja voi suorittaa joko lähiopetuksena tai verkko-opintoina.
Puheviestinnän opintokokonaisuus (avoin yliopisto) 25 op
Ennen opintojen aloittamista opiskelijan on suoritettava perusopintojen opintojakso JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet.
Viestintätieteiden tiedekunta