Saksan kääntämisen ja tulkkauksen opintopolku, 20 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Saksan kääntämisen ja tulkkauksen opintopolku

SAKA11 Tekstianalyysi, 5 op
SAKA10 Dialogitulkkaus, 5 op
Viestintätieteiden tiedekunta